Rendhagyó nyelvtanóra a magyar nyelv napján

(2015.11.19)

2011 óta ünnepeljük a magyar nyelv napját november 13-án. Ezen a napon fogadták el a 1844. évi II. törvénycikket, amely a magyart hivatalos államnyelvvé nyilvánította. A Refiben ötödik éve szervezünk programot ebből az alkalomból. Ilyenkor középpontba kerül a nyelvhelyesség, anyanyelvünk páratlansága, vers és nyelvi humor, s az idén az új helyesírási szabályzat....

a cikk folytatása...

Szalagavató a Refiben

(2015.11.11)

Mérföldkőhöz érkeztek végzős diákjaink. November 7. volt a nagy nap, amikor karjaikra tűzhették a „maturandust” jelképező szalagot. „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” - szólt végzőseinknek az útravaló. Kívánjuk, hogy így tudják eltölteni a még hátralévő 174 napot közöttünk, majd ahogyan ők fogalmaztak, életük egy újabb vonatjára szállnak át. Isten áldása vezesse ott is őket, és addig is jó felkészülést az érettségire.....

a cikk folytatása...

Beszámoló a színjátszókör erdélyi útjáról

(2015.11.11)

Iskolánkban tavaly indult el – eleinte csekély létszámmal – a színjátszókör. Eleinte improvizációs gyakorlatokat tartottunk, ennek gyümölcse lett aztán a tavaly őszi bennmaradós hétvégén a tévéből is ismert „Beugró” című produkció, amely nagy sikert aratott a diákság körében. Ezen felbuzdulva kezdtünk bele az első színdarabunkba.....

a cikk folytatása...

Új nyelvi laborok

(2015.11.09)

A gimnáziumunkban végrehajtott felújításoknak köszönhetően két high-tech nyelvi labort is kapott az intézmény. A diákok számára a számítógép a mindennapok részévé vált. Ezt használják hobbijukhoz, kikapcsolódáshoz vagy a kommunikációhoz. Iskolánk két új nyelvi laborja olyan oktatásra alkalmas rendszer melyet kifejezetten hálózatos környezethez terveztek. ....

a cikk folytatása...

Kirándulás a hollandiai testvériskolába

(2015.10.22)

2015. október 6. és 9. között iskolánk hét tanulója (Gócs Annabella, Gáliczki Ádám, Bana Bíborka, Lőrinczy Panna, Pásztor Dávid, Korán Laura és Felföldi Mónika) és két tanára (Fejér Zoltán, intézményi lelkész és Dienes Orsolya, angol-olasz szakos tanár) a frissen induló iskolai kapcsolat első programjaként meglátogatta a hollandiai Barneveldben található Van Lodenstein Középiskolát....

a cikk folytatása...

Alapítványi támogatás

(2015.09.03)

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában fontosnak tartjuk az oktatás minőségének javítását. A tavalyi tanévben több pedagógusunk vállalt többletmunkát e céljaink elérésében, külön szakkörök formájában. Ezt a többletmunkát a Sárospataki Református Kollégium Alapítványa nagy örömünkre anyagilag is támogatni tudta. A pedagógusok részére a többletmunkáért járó anyagi támogatást Bogdán Dániel az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át.

a cikk folytatása...

Pecúr Tábor

(2015.09.03)

A Kollégiumban évszázadok óta pecúroknak hívják a kilencedikes diákokat. Nagy tradíciónak örvend, hogy a nyár utolsó hétvégéjén minden, tanulmányait frissen megkezdő tanuló beköltözik az internátusba és összeismerkednek egymással. Idén sem történt ez másképp. Hatvanegy pecúrt köszönthetünk magunk között....

a cikk folytatása...

Befejeződött a gimnázium felújítása

(2015.08.07)

A 2015. június 15-én megkezdett munkával a kivitelező határidőre elkészült, így augusztus 28-án befejeződött a második emelet teljes felújítása. Az első tanítási napon a diákok birtokba vehették a gyönyörű tantermeket.

KÉPEK ITT

Országos református tanévnyitó Sárospatakon

(2015.09.03)

2002 után ismét a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona adott otthont az országos református tanévnyitó ünnepségnek, amely közel 120 intézmény küldöttségének részvételével zajlott a pataki református templomban 2015. augusztus 29-én. Igét hirdetett ft. Csomós József, a TIREK püspöke. A Márk 4:30-35 alapján szólt a gyülekezethez a mustármagról és a túlsó partról.

a cikk folytatása...

Felújítás

(2015.06.30)

2015. június 15-én megkezdődött a gimnázium második emeletének teljes felújítása. A munkálatok szépen haladnak, a villanyszerelési illetve a gépészeti munkák befejeződtek. Lassan elkezdődnek a festési és a burkolási munkafolyamatok. Az új bútorok egy része is megérkezett már.

A felújítás képei 2015.08.16-ai állapot
A felújítás képei 2015.08.04-ei állapot
A felújítás képei 2015.07.27-ei állapot

FELHÍVÁS

(2015.07.01)

A Sárospataki Református Kollégium rendelkezik az ország első tornacsarnokával. Sajnos ez a tornacsarnok mára már nagyon elavult, elhasználódott állapotban van és mind mérete, mind belmagassága tekintetében messze elmarad azoktól a paraméterektől amelyet a 21. század megkövetelne. A kisméretű terem egyszerre csak egy osztály testnevelés óráit tudja kiszolgálni, így a terem rendkívüli leterheltsége miatt csak egy szűk idősáv marad a mindennapos testnevelés órák biztosítására. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány támogatni kívánja az intézményt egy új, a 21. század minőségi és műszaki követelményeinek maradéktalanul megfelelő új tornacsarnok kialakításában.

Akik valamilyen összeggel támogatni kívánják céljaink elérését, adományaikkal a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány számlaszámán megtehetik. Az átutalásnál a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: "Tornacsarnok építése"

OTP BANK 11734169-20005698-00000000

A számlaszám tulajdonosa: Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány

Mozgalmas tanévet zárt a Refi Labor

(2015.07.07)

Iskolánk komplex természettudományos laboratóriuma, a Refi Labor a 2014/2015-ös tanévben számos ismeretterjesztő programnak és gyakorlati foglalkozásnak adott otthont. A tanévkezdés után néhány héttel került sor a Kutatók éjszakájára, mely délután fizikai és kémiai kísérletekkel, biológiai vizsgálatokkal indult, majd Dr. Magyar Vilmos iskolaorvos, valamint tanárok és diákok előadásai következtek változatos témákban késő estig.

a cikk folytatása...

Megkezdődött a felújítás

(2015.06.30)

2015. június 15-én megkezdődött a gimnázium második emeletének teljes felújítása. A munkálatok során megújúl a teljes második emelet valamint a teljes lépcsőház. Kialakításra kerül két biológia labor, két fizika labor és két nyelvi labor melyek teljes mértékben megfelenek a 21. század elvárásainak. Az első emeleten megújúl a tanári szoba és kialakításra kerül egy tanári tárgyaló és egy tanári pihenő is.

Mindez Dr. Sándor József pataki öregdiák jóvoltából valósul meg, aki 160 millió forintot adományozott az intézmény számára.

A felújítás képei itt Folyamatosan frissül

Pataki Öregdiák Találkozó

(2015.06.28)

2015. június 28-án tarottuk hagyományos Öregdiák Találkozónkat

képek itt

TOVÁBBTANULÁST ERŐSÍTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMÁBAN TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0029

2015.06.15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015. június 15-én befejeződik a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatását segítő projektje, melyhez az iskola fenntartója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 30 millió Ft uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

A projekt célja a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkóztatása, tanulmányi eredményeik javítása, ezáltal a képzésből való lemorzsolódás és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint hosszú távon egy jobb munkaerő-piaci helyzet kialakítása. A megvalósítás során 20 hátrányos helyzetű tanuló vehetett részt különböző szakmai programokon, többek között előkészítő táborban, buszos szakmai kiránduláson, színház és koncertlátogatáson. Ezek mellett még számos közösség és kapcsolatépítő tevékenységet valósítottak meg, amelyek erősítették az iskola és a család kapcsolatát. Ezt a célt szolgálta a mentori tevékenység bevezetése és a családlátogatások is. A szülőkkel, illetve felsőoktatási intézményekkel való együttműködés kialakítása nagy mértékben hozzájárult a projekt sikeres megvalósításához, hiszen ők járulnak hozzá leginkább ezen gyerekek felzárkóztatásához. Az iskola aktív együttműködést alakított ki a Teológiai Akadémiával, a Nemzetiségi Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal valamint a Pedagógiai Intézettel. A programban résztvevő pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, amelyek következtében egyéni fejlesztési tervek kerültek kidolgozásra. és amely hozzájárult az oktatás szakmai színvonalának emeléséhez, a pedagógiai módszerek megújulásához, valamint differenciáló pedagógiai módszerek kidolgozásához.

A projekt eredményeképpen megújult az iskolában folyó oktatás pedagógiai módszertana, és az egyedi fejlesztéseknek köszönhetően elindult a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a továbbtanulásukat elősegítő iskolai programok kialakítása.

TOVÁBBTANULÁST ERŐSÍTŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA A SÁROSPATAKI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMÁBAN

(2015.05.26)

2015.05.26. SAJTÓKÖZLEMÉNY A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint fenntartó, az Új Széchenyi Terv keretében 2012-ben, 30 millió forint támogatást nyert, a tanulási motiváció erősítéséhez a Sárospataki Református Kollégium Gimnázium számára.

Hamarosan zárul a TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0029 azonosítószámú „A hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában” című projekt. A pályázat alapvető célja, hogy az intézményben olyan nevelés valósuljon meg, ami alkalmas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes fejlesztésére. Kiemelt szerepet kap, hogy a képességeikhez alkalmazkodó nevelésben részesüljenek, aminek segítségével az iskolában is könnyebben tanulhatnak. A projekt során a diákok különböző közösségi és kapcsolatépítő programokon vehettek részt. Volt buszos kirándulás, színjátszó, kézműves és sport szakkör, filmklub, hangverseny, koncertlátogatás, tantárgyi vetélkedő, gyalogtúra, drámapedagógia, színházi látogatás és közös program a szülőkkel. Meghívásra kerültek volt diákok, tehetséggondozó szakkörök indultak, megrendezésre kerültek workshopok és nyíltnapok is. Aktív együttműködésre került sor a Teológiai Akadémiával, a Nemzetiségi Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal valamint a Pedagógiai Intézettel. A kívánt szakmai színvonal elérést a pedagógusok számára a képzésekkel biztosították és átdolgozásra került a pedagógiai program. A projekt eredményeként az együttműködő partnerek segítségével erősödhet az iskola és a család kapcsolata. A projekt hosszú távú célja a térség iskolázottsági szintjének növelése, a hátrányos helyzetűek integrálása a társadalomba, ezáltal a későbbi munkanélküliség csökkentése

Kolozsvári beszámoló

(2015.05.15)

Ebben a tanévben több új lehetőséget kapott az iskola, többek között egy újabb cserediákprogramot is. A helyszín az idei év Európa Ifjúsági Fővárosa, Kolozsvár. Rajtam kívül még három diák, Györki Dóra, Tanászi Ábel és Fejér Zakariás indult útnak április 19-én, hogy új kihívásaikkal nézzenek szembe a nagyvárosban.

a cikk folytatása...

facebook



Készítette: Kocsi László