Ismerkedj meg internátusunkkal!

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona a vidéki tanulók számára internátusi elhelyezést biztosít. Az, hogy a gimnazisták nagy hányada él ezekben az otthont pótló közösségekben, meghatározó jelentőséggel bír az iskola életében. Az internátusi nevelés célja, hogy az evangéliumi szeretet jegyében otthont nyújtson az itt élő tanulóknak és biztosítsa a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételeket.

Az együttélés minimális szabálya Lukács evangéliuma 6:31 gondolatának megvalósítása: "És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal."

Az internátusi évek alatt tanulóink megtapasztalhatják, hogy a tekintélynek vannak határai, de a szeretetnek nincsenek. A Jézustól tanult szeretet biztosítja közösségünk számára a belső függetlenséget, emberi mértóságot, a szolgálatot. A rend és a rendszeresség az internátusi nevelés alapköve. Ezzel szeretnénk megvalósítani az Istentől kapott talentumok kibontakoztatását megaláztatás és bántás nélkül. Segítjük, támogatjuk a lelki közösségek kibontakozását. A közös, csoportos beszélgetések jó lehetőséget biztosítanak a hitbeli, erkölcsi és etikai kérdések megoldására.

Ilyen egy hétköznap napirendje:

- 6 óra 30 perckor ébresztő, tisztálkodás, szobarend

- 7 órától reggeli a Mudrányban

- 13 órától ügyelet minden internátusban

- 16 óra 15 percig tart a kimenő

- 16 óra 30 perctől 19 óráig tart a szilencium, közben egy negyed órás szünet

- 19 órától vacsora a Mudrányban, levegőzés az iskolakertben, egyéb esti programok

- 20 órától 21 óráig szabadfoglalkozás, vagy

- 20 órától 20 óra 45 percig pótszilencium, a tanulmányi eredménytől függően

- 21 órától tisztálkodás, takarítás

- 21 óra 30 perckor villanyoltás

Természetesen, az adott eseményeknek, programoknak megfelelően a napirend módosulhat. A villanyoltás után nevelői engedéllyel, a kijelölt helyen lehetőség van további tanulásra azok számára, akik nem tudtak elkészülni feladataikkal. Az internátusi nevelők korrepetálások szervezésével igyekszenek segíteni az arra rászorulókon, a tehetséges tanulók rugalmasan alakíthatják napirendjüket, ezáltal lehetőségük van a gyorsabb haladásra, önképzésre.

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának internátusa az alábbi helyen várja az érdeklődőket: Kossuth Internátus 3950 Sárospatak, Tompa Mihály utca 1.

A fent ismertetett internátus és tanáraik szeretettel várnak minden érdeklődő diákot, akikben már megszületett az elhatározás, hogy a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában folytatja tanulmányait.

Végezetül, tekintsünk bele egy nem régen végzett diákunk nevelőtanárának írott levelébe:

"…Emlékszem a családi nagy tanácskozásra. leültünk, s döntöttünk az én jövőmről. Melyik gimnáziumba és miért. Hallgatok. Én már régen döntöttem. Kirándulásom emléke villan: iskolakert, a régi kollégium épülete, Bodrog. Egyszerre csak kimondom: Patakra megyek… Anya felsikolt: no de akkor iskolába nem járhatsz be, internátusban kell laknod! Apa bölcsen mondja: majd megtanulja, milyen, ha nem vagyunk mellette. Öt év telt el a döntés óta. mégis bennem él már kitörölhetetlenül a sok könnycsepp, a csuda tudja hány átbeszélt éjszaka, a tanári szoba szeretet-melege, a szilencium elleni lázadás öröme, a kimenők hosszabbításáért vívott csatározások emléke. Rájöttem, hogy nem csak a tananyag fontos, hanem az is, hogy a másik hogyan ébred, hogyan alkalmazkodom, - szóval olyanokat is megtanultam az intiben, ami sokkal több annál, mint amit ígértek. Ja még annyit: most is nagyon - nagyon hiányzik!”

Kossuth Lajos Internátus
Sárospatak Tompa u. 1.
Férőhelyek száma: 180

facebookKészítette: Kocsi László